Forfatter: Oddmund

Bloggen

Regelverket i triatlon – svømming

Alle sportsgrener har ett sett med regler som må følges, i alle fall når det kommer til konkurranser. Reglene i triatlon er faktisk ganske omfattende, men så er det en veldig spesiell sport også. Med spesiell tenker jeg på dette med at det er tre forskjellige disipliner, innen en og samme sport. Det er også […]

Bloggen

Triatlon – For de best trente

Det å trene seg opp til triatlon, er noe som krever mye tid og planlegging. Siden denne sporten inneholder både sykling, løping og svømming, må kroppen trenes på en annen måte enn om man er utøver innen bare èn av disiplinene. Jeg har selv drevet en del både med sykling og løping, men noen stor […]

Tilbake til toppen

© 2021 tuddaltri