Regelverket i triatlon – svømming

Bloggen

Regelverket i triatlon – svømming

Alle sportsgrener har ett sett med regler som må følges, i alle fall når det kommer til konkurranser. Reglene i triatlon er faktisk ganske omfattende, men så er det en veldig spesiell sport også. Med spesiell tenker jeg på dette med at det er tre forskjellige disipliner, innen en og samme sport. Det er også slik at triatlon skal være hardt, utøveren skal virkelig kjenne på kroppen hvilken kraftanstrengelse triatlon faktisk er. Når vi nå skal gjennomgå mye av regelverket, forstår dere sikkert litt mer av hva jeg mener. Jeg har i mine yngre år vurdert triatlon faktisk, men på grunn av heller dårlig svømmeferdigheter – så ble det aldri noe av. I en alder av 50 år, så ser jeg absolutt ikke noen grunn til å utsette meg for en slik påkjenning som triatlon er.

Svømmingen

Starten skal enten skje på stranden eller i vannet, og i motsetning til syklingen er det lovlig å ligge rett bak personen som svømmer foran. De mest rutinerte vet hvordan de skal svømme taktisk, og ligger i det man kaller bakevjen av konkurrenten foran – og det er helt i tråd med reglene.

Bruk av drakter

Bruk av drakter

Om det er under et visst antall grader i vannet, kan triatletene bli pålagt å bruke våtdrakt. Om det er normal temperatur i vannet, er det fritt opp til hver enkelt om de vil bruke våtdrakt eller ikke. Det kan faktisk også skje at våtdrakt blir nektet å bruke, i de tilfeller vannet er for varmt. Grensene for temperatur i vannet, varierer fra hvilken klasse man deltar i – og også ut fra distansen som skal svømmes. Bruk av hansker er alltid forbudt, men sokker kan i noen tilfeller brukes. Det er viktig at man setter seg godt inn i disse bestemmelsene, foran hver konkurranse man skal være med på.

Skiftesone 1

Når svømmingen er gjennomført, kommer man inn til skiftesone 1. Denne kan også hete transition 1 og ofte forkortet til T1. Hver enkelt deltaker har sin egen skifteplass, og i skiftesone 1 er det overgang til sykkel som gjelder. Alle ryttere skal bruke sykkelhjelm, og det er ikke lovlig å starte på sykkelen før man er ute av selve skiftesonen.

Skiftesonen skal holdes ryddig

Arrangøren plikter å organisere skiftesonen slik, at alle deltakere har like lang vei gjennom sonen. Dette er viktig, slik at ikke noen skal komme seg raskere gjennom sonen – på grunnlag av plasseringen/organiseringen. Men det hviler også et ansvar og en plikt på deltakeren, nemlig det at man ikke plasserer utstyr slik at det hindrer andre deltakere. Dette har både med sikkerhet og tidsbruk å gjøre, og hvis man ikke overholder denne regelen kan man bli straffet med tillegg i tid. Dette betyr at alt personlig utstyr, skal være innenfor den tildelte plassen som hver enkelt har fått tildelt.

Sykling og løping

Vi har nå kommet godt i gang med triatlon, og er etter skiftesone 1 klar for sykkelsete. Syklingen er nok den disiplinen som har mest regler, og disse samt løpingen – kommer jeg tilbake til i neste artikkel. Det man ofte opplever i triatlon, er at de raskeste i vannet blir hentet inn på sykkelen. Enten på grunn av at man har brukt for mye krefter på svømmingen, eller fordi man rett og slett er dårligere på sykkel enn i vannet.

Tilbake til toppen

© 2021 tuddaltri